Bedrijven  >  Autogene en mental training

Autogene en mental training

Cursus Autogene Training
Autogene training is een in korte tijd te leren techniek om jezelf te ontspannen, die je daarna niet meer verleert. Het is een eenmalige investering voor het leven. Autogene training heeft een bewezen, gunstige invloed op meer of minder ernstige aandoeningen. Te denken valt aan hoge en lage bloeddruk, hart- en vaatziekten, slapeloosheid, reuma enzovoort. Ook psychische klachten worden door deze puur lichamelijke vorm van ontspannen, positief beïnvloed. Voorbeelden daarvan zijn: concentratieproblemen, rusteloosheid, gevoelens van werkdruk, stress en spanningen. Dieper liggende oorzaken binnen de werksfeer, huwelijk, gezin en dergelijke behoeven tijdens de training niet aan de orde te komen om toch de gunstige invloed daarvan te ondergaan.

De autogene training is ontwikkeld door de arts Dr. J.H. Schultz. Hij ontdekte bij zijn patiënten, dat wanneer zij ontspannen waren, de bloeddruk zich normaliseerde, de polsslag beter werd, spieren zich ontspanden en de doorbloeding van de huid toenam. Zelfs bij bloedonderzoek bleek, dat diverse waarden verbeterden. De patiënten zelf meldden onder meer een aangenaam gevoel van zwaarte en warmte. Omgekeerd nu, kon Dr. Schultz door het oproepen van deze aangename gevoelens, bij de patiënten algehele ontspanning tot stand brengen. Dit had binnen korte tijd(!) een heilzame werking zowel op hun lichamelijke als wel psychische gesteldheid. Later bleek het ook mogelijk om mensen op een eenvoudige wijze te leren, zelf de ontspanning te doen ontstaan met hetzelfde heilzame resultaat. Dit was de geboorte van Autogene ("uit zichzelf ontstaand") Training (AT).

Het hele programma bestaat uit zeven stappen, zeven oefeningen, die door de trainer worden uitgelegd, aangeleerd en op eigen gelegenheid worden getraind. Al na één of twee weken kan men daadwerkelijk het succes ervaren. Na afloop van de serie trainingen, is het mogelijk zich onder alle omstandigheden te ontspannen.

Samenvattend kan worden gesteld, dat autogene training geschikt is voor iedereen en vooral voor mensen, die (in korte tijd)

  • gewoon hun prestaties willen verbeteren;
  • streven naar een grotere veerkracht, zowel lichamelijk als psychisch of sociaal;
  • lichamelijke en/of psychische klachten hebben;
  • hun dagelijkse bezigheden onder een zekere druk moeten volbrengen, zoals zelfstandigen, leidinggevenden, werknemers van wie een zekere spankracht wordt verlangd, huisvrouwen en -mannen enzovoort.
« terug